Vragen online invoertool uitgevoerd behoeftenonderzoek

Welkom in de invoertool behoeftenonderzoek gehandicaptensport. Indien u onlangs in uw gemeente of regio een onderzoek heeft uitgevoerd naar de behoeften van mensen met een beperking aan sport en bewegen, dan kunt u via deze vragenlijst de belangrijkste informatie over dit onderzoek delen met uw collega’s. We vragen u enkele kerngegevens over het onderzoek te noteren. 

Het Mulier Instituut is geïnteresseerd in alle ervaringen met het gebruik van de toolbox. Ook wanneer het onderzoek (nog) niet gelukt is. Opmerkingen, vragen of suggesties kunnen altijd worden gemaild naar onderzoek@mulierinstituut.nl onder vermelding van ‘behoeftenonderzoek gehandicaptensport’. 

De resultaten worden verwerkt en vermeld op www.mulierinstituut.nl, zodat uw collega’s in andere gemeenten of regio’s kunnen leren van uw onderzoek of eigen onderzoeksresultaten kunnen vergelijken. Het is daarom fijn als u ook uw contactgegevens vermeldt, zodat anderen bij u terecht kunnen voor nadere uitleg. 

De vragen in dit invoermenu hebben betrekking op de manier hoe u(w organisatie) het onderzoek heeft uitgevoerd. Zo kunnen anderen leren van de resultaten en methoden. Met de knop 'volgende' en ‘terug’ kunt u door de vragenlijst gaan. U kunt de vragenlijst tussentijds niet afsluiten, gegevens worden dan niet bewaard. 

Hartelijk dank voor uw medewerking!


Klik op 'volgende' om de tool in te vullen.