Vragenlijst Wat vindt u van bewegen en sport? 


Welkom bij deze vragenlijst! Deze vragenlijst is bedoeld voor mensen met een functie beperking of langdurige aandoening of ziekte. Hiermee bedoelen we personen met een lichamelijke beperking (in horen, zien of bewegen), een verstandelijke beperking (begrijpen), een langdurige ziekte zoals astma of en personen met gedrags- of psychische aandoeningen.

We willen graag uw mening vragen over bewegen en sport. We willen bijvoorbeeld van u horen of u beweegt of sport, en als u niet beweegt of sport, waarom niet. Vindt u dat u genoeg mogelijkheden heeft om te bewegen en sporten, voelt u zich welkom bij een club of juist niet en wat vindt u leuk of niet leuk aan sport. Ook zijn we benieuwd wat er is veranderd voor u door de maatregelen tegen het Coronavirus.

Ook als u niet beweegt of sport horen wij graag uw mening!

Heeft u zelf geen beperking of aandoening, maar iemand in uw naaste omgeving wel (bijvoorbeeld een kind of partner) dan kunt u de vragenlijst voor hem of haar invullen. Ben jij jonger dan 12 jaar, vul dan de vragenlijst samen in met uw ouders of verzorgers. 

De vragenlijst hoort bij een groot onderzoek naar inclusief bewegen en sporten dat het Mulier Instituut uitvoert met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Heel erg bedankt dat u wat tijd neemt om ons te helpen. Het invullen van deze vragenlijst kost ongeveer 20 minuten. Er zijn geen foute antwoorden. Het gaat erom wat u vindt. Deze vragenlijst kunt u het beste op een computer of laptop invullen. 

Wij hebben geprobeerd om in deze vragenlijst zorgvuldig te kiezen voor woorden, waarmee wij recht hopen te doen aan ieders eigen taal met betrekking tot hun beperking, aandoening of ziekte. 

De vragenlijst is anoniem. Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk door het Mulier Instituut verwerkt. De privacyrichtlijnen van het Mulier Instituut vindt u hier.

Heeft u vragen of opmerkingen over het onderzoek neem contact op met Maxine de Jonge, m.dejonge@mulierinstituut.nl.


Klik op 'volgende' of '>' om aan de vragenlijst te beginnen.