Hartelijk welkom bij het online huurderspanel van Mozaïek Wonen. Mozaïek Wonen vindt het belangrijk om te zorgen voor voldoende betaalbare duurzame sociale huurwoningen en wil haar dienstverlening blijven verbeteren zodat u prettig woont in uw woning en woonomgeving. Daarom hoort Mozaïek Wonen graag de mening van haar huurders bij de voorbereiding en uitvoering van beleid. Het KWH zet iedere maand vragenlijsten voor ons uit, waarin onze dienstverlening gemeten wordt. Graag willen we ook over andere onderwerpen uw mening weten, zoals bijvoorbeeld over uw woning, uw woonomgeving en de beschikbaarheid en betaalbaarheid van ons woningaanbod.

Wij willen u daarom vragen of u deel wilt nemen aan ons online huurderspanel. Als u zich aanmeldt als lid van het panel, krijgt u een aantal keer per jaar (maximaal vier keer per jaar) een e-mail met daarin een uitnodiging voor het invullen van een digitale vragenlijst. U kunt dan zelf kiezen of u mee wilt doen. Uiteraard is uw anonimiteit in het onderzoek gegarandeerd. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de antwoorden die u geeft. Ook kunt ten alle tijden aangeven dat u wilt stoppen als panellid. De resultaten van ieder onderzoek zullen worden gepubliceerd op de website.

Als u met ons mee wilt denken kunt u dit door middel van deze korte vragenlijst aangeven. U kunt dan ook direct aangeven voor welke onderwerpen wij u mogen benaderen. Als u liever niet deelneemt aan ons online huurderspanel, kunt u dit ook in deze korte vragenlijst aangeven. U zult dan niet persoonlijk benaderd worden.