Vier meetniveaus van enquête vragen

Wat u wilt vragen is uiteraard belangrijk. Maar om hier goed antwoord op te krijgen zult u voorafgaand aan het onderzoek helder moeten hebben hoe u het kan meten. De volgende vier schalen geven u inzicht in op welk meetniveau u kunt meten.

Nominale schaal

Het eenvoudigste meetniveau dat we kennen is het nominale. Daarbij gaat het, zoals de naam al aangeeft (Latijn: nomen, naam) bij het meten slechts om het benoemen, om de naam van het gemetene. Voorbeelden zijn geslacht (man/vrouw), provincie, branche van uw klant, afdelingen binnen uw organisatie, etc. Omdat zonder naamgeving niets onderscheiden kan worden, is elk van de andere meetniveaus ook minstens van nominaal niveau.

Ordinale schaal

Metingen op ordinaal niveau kennen een natuurlijke ordering. Een typisch voorbeeld vormen de rangen in het leger of de onderverdeling tussen opleidingsniveaus: Mavo, Havo, Vwo. Andere voorbeelden zijn: de beoordeling met cijfers in het Nederlands onderwijs, de veelgebruikte 5-puntsschaal (zeer mee oneens - mee oneens - neutraal - mee eens - zeer mee eens). Bij een ordinale schaal is de volgorde duidelijk, maar zijn de verschillen niet interpreteerbaar: ‘zeer mee eens’ ligt niet noodzakelijk net zo ver boven ‘mee eens’ als dat ‘mee eens’ boven ‘neutraal’ ligt.

Interval schaal

Gelijke intervallen zonder absoluut nulpunt. Metingen op intervalniveau betreffen altijd getallen. Voorbeelden: de tijd als tijdsaanduiding (niet als tijdsduur), maar ook de Celsiusschaal voor de temperatuur (nulpunt heeft geen betekenis). Voorbeeld: Van 5 naar 10 graden Celsius betekent niet automatisch twee keer zoveel warmte of energie (dus interval). Van 5 naar 10 Kelvin wel (dus ratio, zie volgende).

Ratio schaal

Intervallen met absoluut nulpunt. Temperatuur in Kelvin, gewicht in kilogram, lengte in meters, etc.. Deze schaal wordt veelal ingezet bij onderzoek naar bestedingsgedrag.

Wij werkten al met...

 • Vliegtickets.nl
 • Abott.nl
 • Rabobank
 • Gemini Ziekenhuis
 • Trifinance
 • Politie
 • PostNL
 • Centralpoint.nl
 
Bekijk alle klantenBekijk alle klanten

Waarom OnderzoeksTool?

 • Volledig te personaliseren
 • Grootste respondentenpanel
 • Gemakkelijk resultaten analyseren
 • Ondersteuning en training

Start mijn onderzoek

 • Een survey tool die intuïtief en flexibel is, maar tegelijkertijd robuust en betrouwbaar.

  Robert-Jan Simons, Corfides

 • Onderzoekstool.nl bleek de perfecte oplossing voor het maken van een ‘quick scan’, enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken. 

  Pieter Smit, Marketing Manager Nederland - TriFinance

 • Een vragenlijst is in een mum van tijd ingevoerd en vooral de rapportage tool vind ik geweldig. Kortom: ik ben erg tevreden!

  Saskia Derkx, Medisch Centrum Alkmaar

Een selectie van onze klanten